Gisteren … de dag vóór vandaag.

Onze missie: ons inschrijven op het Nederlandse consulaat.

Willisha: van haar werk met de bus richting Lido

Ik: van huis met de Black Hush Puppies richting de Lido

Ontmoetingsplek: Monumental Lido in de Lido

Afgesproken tijd van botsing: 12:00 uur

Plan de champagne campagne: hand-in-hand lopend richting Nederlandse consulaat

Locatie NL Consul: hotel Porto Mare, zijkant, 2de verdieping, kamer zonder bed

De ontmoeting c.q. gesprek …

Wij: ‘Goedemiddag, we zijn Nederlanders en komen uit Nederland … Wij zijn op dit moment op Madeira en we bevinden ons ook hier … tevens we wonen ook hier … We willen ons inschrijven als ingeschrevene via een inschrijving’

Assistente van de consul (laten we afkorten AC): ‘Ach, … Het spijt me om te zeggen dat het me zeer spijt … U komt ongelegen … Ik moet kop over de hals als een konijn naar het vliegveld … Ik moet de heer Froger gaan ophalen’

Wij: ‘Oo? Rene Froger??’ (het orkest op het achtergrond begint te spelen en wij uit volle borst zingen we …) ‘Een eigen huis … Een plek onder de zon …’

AC: ‘Não, não, no!’ (op de NL consul kunnen ze nog geen Nederlands) ´Het is Harer Majesteits Ambassadeur Mr. H.R.R.V. Froger … en zijn vrouw mevrouw Dorine Froger – van Dorth tot Medler’

Ik: ‘Geen Reneetje?’

AC: ‘Nee, H.R.R.V.-tje’

Ik: ‘Geen eigen huis?’

AC: ‘Nee, alleen een plek onder de zon … als u straks buiten loopt.’

Ik: ‘U hebt een sexy …’

Willisha: ‘Muito obrigada! E boa tarde!’ (haar Portugees is plotseling uitstekend … en ook haar grip in mijn nek!)

(P.S. deels overdreven c.q. fictief, maar andere deel berust op ware gebeurtenis)