In onze Engelse vriendenkring eindigde het jaar triest. George, de vader van Gina, overleed op 31 december, op 89-jarige leeftijd. Vrijdag 2 januari vond de begrafenis plaats, voorafgegaan door een dienst in de Engelse kerk.

Gina heeft als tiener diverse jaren in Nederland gewoond met haar ouders (door het werk van George zijn ze de hele wereld overgeweest) en ze herinnert zich het nog als een hele leuke tijd. Als ze ons hoort praten komt het Hollands weer bovendrijven, altijd leuk om mee te maken.

Ze heeft een gedicht voorgelezen van Henry Scott Holland, en dat vond ik zó mooi dat ik het (op mijn manier vertaald) hier graag wil vermelden.

Dood is helemaal niets
Ik ben alleen de andere kamer binnengeslipt
Ik ben ik, en jij bent jij
Wat we ook voor elkaar waren dat zijn we nog steeds
Noem me bij mijn oude bekende naam.
Praat tegen me op de gemakkelijke manier die je altijd gebruikte,
verander je toon niet, draag geen geforceerde houding van plechtstatigheid of berouw.
Lach zoals we altijd gelachen hebben over de kleine grapjes die we altijd samen deelden.
Bid, glimlach, denk aan me, bid voor me, laat mijn naam het gebruikelijke woord zijn dat het altijd was.
Spreek het uit zonder moeite, zonder de geest van een schaduw er in.
Leven betekent alles dat het altijd betekend heeft, het is hetzelfde zoals het altijd was, er is een absoluut ononderbroken continuïteit, wat is deze dood meer dan een verwaarloosbaar ongeluk?
Waarom zou ik uit gedachten zijn omdat ik uit het zicht ben?
Ik wacht op je voor een onderbreking, ergens dichtbij, net om de hoek is alles okay.
Niets is verleden tijd; niets is verloren, één kort moment en alles zal zijn zoals het hiervoor was.
Wat zullen we lachen om de problemen van onze scheiding als we elkaar weer ontmoeten!

Death is nothing at all
I have only slipped away into the next room
I am I, and you are you
Whatever we were to each other that we are still.
Call me by my old familiar name.
Speak to me in the easy way you always used,
Put no difference in your tone, wear no forced air of solemnity or sorrow.
Laugh as we always laughed at the little jokes we always enjoyed together.
Pray, smile, think of me, pray for me, let my name be ever be the household word that it always was.
Let it be spoken without effort, withouth the ghost of a shadow in it.
Life means all that it ever meant, it is the same as it ever was, there is absolute unbroken continuity,
what is this death but a negligible accident?
Why should I be out of mind because I am out of sight?
I am waiting for you on a interval, somewhere very near, just around the corner all is well.
Nothing is past; nothing is lost, one brief moment and all will be as it was before.
How we will laugh at the trouble of parting when we meet again!

Categories: Familie & Vrienden